SYARIKAT DI BAWAH KUMPULAN ELHAM-Q

ELHAM-Q MALAYSIA SDN BHD
ELHAM-Q EDIBLE OIL SDN BHD
ELHAM-Q INDUSTRIES SDN BHD
ELHAM-Q TRADING SDN BHD
ELHAM-Q THAILAND PTE LTD (THAILAND)
PT. ELHAM-Q INDOMAS (INDONESIA)